16 december 2018 - 8 Tevet 5779
   
Text Size

Een gemeente leren bidden

samen-biddenDe voorganger die voor mij de gemeente gediend had, was er 40 jaar geweest. Deze gemeente zou veranderen: Het zou of een bovennatuurlijk werk van God worden of een mislukking.

door Daniel Henderson, vertaling Robert Severin

In de eerste dienst die ik daar hield, benadrukte ik het belang van het gezamenlijk leren bidden. Onze prioriteit, zei ik, is een gebedshuis te worden.

De meeste mensen zijn ertoe geneigd om zelfvoldaan te worden. Om de gemeente te doen herleven en nieuwe kracht te geven was het essentieel dat er langzaam een verlangen zou groeien om God te zoeken. Dat verlangen moest gaan ontvlammen in de levens van een ieder afzonderlijk om de gemeente als geheel te kunnen veranderen.

Ik maakte bekend dat we mensen zochten die serieus voor de gemeente wilden bidden. Ik kende ze nog niet goed genoeg om leiders voor een bediening uit te kunnen kiezen, daarom koos ik mensen uit die al gepassioneerd waren over gebed. Een handjevol mensen gaf zich op. Samen met de huidige gebedsleiders vormden zij een kern die tot een gebedsvernieuwing zouden leiden.

Ik trainde deze leiders op 4 gebieden:

1. De persoonlijke eigenschappen van een gebedsleider
Het hart vormen van de gebedsleiders is de allerbelangrijkste stap. Ik herinnerde hen eraan dat een gebedsbediening nooit verder gaat dan de persoonlijke passie van degenen die het leiden.
De eerste eigenschap waar wij ons op richtten was het motief.

De leiders moeten het in hun hoofd en hart helder hebben, waarom bidden noodzakelijk is. Het is niet een strategie om de gemeente te laten groeien. Het is niet een middel om de arm van God in beweging te zetten voor een opwekking. Gebed gaat niet om de gemeente. Het doel moet zijn God te zoeken en Hem te kennen, en niet te zoeken wat Hij voor ons kan doen.

De tweede eigenschap is overtuiging. In onze gemeente lopen 130 programma’s. Sommige mensen zien gebed als programma 131. Onze leiders kunnen dit niet zo zien. Gebed is niet een ander programma in de gemeente - gebed is de motor van alles wat wij doen.

De derde eigenschap is uithoudingsvermogen. Anderen inspireren om te gaan bidden is een
permanente roeping. ’s Morgens vroeg voor een geplande gebedsbijeenkomst schoof ik met tegenzin de warme dekens van me af en kroop moeizaam mijn bed uit. Na heel wat gebedsbijeenkomsten geleid te hebben, jarenlang iedere week, zette ik de zaak bij de Heer uiteen: “Ik ben moe, Heer. Hoe lang moet ik hiermee doorgaan?” “Hoe lang moet je doorgaan met aankleden, scheren en je tanden poetsen?” voelde ik Hem zeggen. “Tot je sterft. En hetzelfde geldt voor gebed”. Gebedsleiders moeten ervan dromen op hun knieën te zullen sterven.

2. Een visie voor gezamenlijk gebed
Onze individualistische cultuur berooft ons van de visie voor gezamenlijk gebed. Persoonlijke toewijding wordt als het ideaal gezien. Maar de Schrift leert ons gezamenlijk te bidden. Jezus leert ons in het ‘Onze Vader’: “Bid daarom als volgt: “Onze Vader” en “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben”. Het is Zijn ideaal dat wij gezamenlijk bidden. Er zijn mensen die me gevraagd hebben: “Wat is belangrijker, persoonlijk of gemeenschappelijk gebed?” En dan antwoord ik: “Welk been heb je meer nodig bij het lopen, je rechter- of je linkerbeen?”

3. De praktische dynamiek van doeltreffende gebedsbijeenkomsten
Ik ben opgegroeid in een gemeente waar de gebedsbijeenkomsten, nou ja, saai waren. Een somber lied, een niet relevante Bijbelstudie, en dan dertig minuten ellende en noden van de gemeenschap die opgesomd werden. Ik had het gevoel dat de hele wereld leed aan hernia en geldtekort. Doeltreffende gebedsbijeenkomsten gaan verder dan “zegen hem, wees met haar”, maar brengen de bidders in de tegenwoordigheid van God.

Jezus leerde de discipelen met verering te bidden - “Uw naam worde geheiligd”. Wij organiseren bijeenkomsten die met aanbidding beginnen en er niet op gericht zijn God te informeren over alle moeilijkheden waar Hij al van op de hoogte is, maar om mensen in de gemeenschap met God te brengen. Ik leer onze leiders: “Als je bidt om Gods aangezicht te zoeken, dan zul je Zijn hand leren kennen. Maar als je naar Zijn hand zoekt, zou je Zijn aangezicht kunnen missen”.

Onze wekelijkse gebedsbijeenkomsten beginnen nu met geopende Bijbels, het bekendmaken in gebed van Gods karakter, en spontane lofprijzingsliederen. Alle verzoeken worden terzijde gelegd totdat wij goed aanbeden hebben en in contact zijn met Gods hart, Zijn gedachten en doelen voor Zijn Koninkrijk.

4. Principes om bijeenkomsten te leiden
Wij willen dat de gebedsleiders de gebedsbijeenkomsten doeltreffend en betrokken maken. Een deel van hun training is om te leren om te gaan met de gewone afleidingen - gebrek aan concentratie en mensen die lange onsamenhangende verhalen mompelen. Wij onderwijzen de leiders duidelijk gedefinieerde thema’s aan te dragen, en liederen en vriendelijke onderwijzing te gebruiken om een niet betrokken groep weer geconcentreerd te krijgen.
Sommige van onze leiders maken zich ongerust of God de richting, die zij aan de gebedsbijeenkomsten geven, goedkeurt. Ik zeg tegen hen: “God zit niet in Zijn handen te wringen omdat je eerst voor India bidt en daarna voor Zuid-Amerika. Hij is eenvoudig verheugd dat je Zijn volk in Zijn tegenwoordigheid brengt”.

Die eerste trainingsklas werd een programma van zes weken, dat we vele malen herhaald hebben. Gedurende het programma heeft iedere leider de gelegenheid om de groep in gebed te leiden. Daarna praten we met hen en bemoedigen hen in hun leiderschap. Wij stellen hen ook bloot aan andere vormen van expressie – zoals een gebedswandeling, bepaalde gebedspartners en zelfs een internetgebed in een chatroom. Het doel is hen vrij te zetten zodat zij gebedsinitiatieven kunnen nemen zoals God hen leidt.

Kort nadat we onze eerste trainingsklas waren begonnen, kondigde ik een driedaagse gebedssamenkomst buiten de stad aan. Ik verwachtte dat ongeveer 20 personen de uitnodiging aan zouden nemen, maar er kwamen meer dan 100 mensen naar de gebedsontmoeting. Het enthousiasme van onze getrainde gebedsleiders was al begonnen de gemeente in beweging te zetten. In de laatste acht jaar hebben we 22 retraites gehad, die elk geleid werden door ‘lekengebedsleiders’ en bezocht werden door 80 tot 250 mensen.

Onze donderdagavondgebedsbijeenkomst, die honderden mensen samenbrengt, is de basis geworden van visievorming en start van bedieningen. Onze getrainde leiders hebben tientallen gelegenheden geschapen voor gebedsactiviteiten, zoals de gebedsbijeenkomsten, speciale gebeden voor de voorganger, en ons World Prayer Center opgezet, dat een voorbede bediening is voor de wereldwijde kerk.

Iemand zei eens: “Als wij werken, werken wij, maar als wij bidden, werkt God”. Ik heb ontdekt, dat het beste werk dat ik kan doen is te bidden en anderen te trainen om gebed te leiden met een hartstocht om God te zien werken. Een investering die levens veranderend werkt en een blijvende verandering bewerkt is het bouwen van een gebedshuis – met elkaar.

(Daniel Henderson is voorganger van de Baptist Church in Sacramento, California)

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter