16 december 2018 - 8 Tevet 5779
   
Text Size

Het geheim van het wachten

wachtenMaarten Luther schijnt gezegd te hebben: “Ik bid iedere dag 2 uur, en als ik geen tijd heb bid ik 4 uur.” Begin het leven te bezien vanuit het perspectief van de Eeuwige.

door Bob Sorge, vertaling Robert Severin

Onze intieme gebedstijd is een tijdmachine die ons transporteert vanuit onze tijdzone naar de Zijne. Hier stappen we in het eeuwige en beginnen alles van het leven te zien vanuit het perspectief van de Eeuwige, die zonder begin of einde van dagen is. Vanuit deze positie heeft het wachten op God een heel ander aanzicht. Hoe dichter je bij God komt, hoe meer je beseft dat Hij geen haast heeft. Er is geen gespannen gejaag in de hemel, alleen een berekend doel. “Hij die gelooft, haast niet” (Jesaja 28:16). Zij, die Gods tijdszone binnenstappen, zullen niet toelaten dat dringende zaken pressie op hen uitoefenen om ‘alles’ zo snel mogelijk te doen en dan op God vooruit te lopen. Velen van ons gaan de ‘binnenkamer’ in met een checklist van activiteiten en we vinken ze af naarmate we verder gaan:

Belijdenis van zonden
Aanbidding, lofprijs en dankzegging
Bijbel lezen
Overdenking
Voorbede
Dagboekje bijwerken van verhoorde gebeden

Als we dan alles van de lijst afgewerkt hebben, dan is onze stille tijd voorbij. Maar is het dan werkelijk afgelopen? Er is een ander element dat daarbij hoort - het wachten op God.

Een van de beste beschrijvingen over het wachten op God kunnen we vinden in Psalm 123:2: “Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen, en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres, zo volgen onze ogen Jahweh, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn”. Wachten op God is naar zijn handen turen. Wij turen naar zijn handen om twee primaire redenen: om Hem te dienen op het moment dat Hij ons een signaal met zijn hand geeft; en om te wachten totdat Hij zijn machtige hand beweegt en voor ons tot actie over gaat.

Op God wachten is geen televisie kijken totdat God ervoor kiest in beweging te komen; op God wachten wil zeggen: aandachtig naar Hem kijken, zonder zich af te laten leiden, totdat Hij ons genadig is. En totdat Hij handelt, wachten wij slechts op Hem en houden van Hem. Ik zou het zo zeggen: While waiting for God, wait on God (dien God terwijl je op Hem wacht).

Iemand zei eens: “We moeten zijn aangezicht zoeken en niet zijn hand”. Daar ben ik het niet mee eens. We zoeken zijn aangezicht én zijn hand. We zoeken de intimiteit van zijn aangezicht, maar we zoeken ook de macht en kracht van zijn hand. Het is niet of/of, maar beide. We verlangen zo naar het openbaar zien worden van zijn kracht dat we opgetogen naar Hem turen, totdat Hij voor ons in actie komt.

Op God wachten zou wel eens het aller moeilijkste van de geestelijke disciplines kunnen zijn, en misschien is dat de reden dat zo weinigen dit waarachtig in praktijk brengen. Alleen maar in zijn aanwezigheid zitten en op Hem gefixeerd zijn … dat kan een kwelling voor ons zijn, die gewend zijn om gebombardeerd te worden met allerlei afleiding. We hebben een tekort aan capaciteit om aandachtig op God te kunnen wachten. Maar Hij weet dat, dus heeft Hij een draaiboek klaarliggen om ons te helpen hoe op Hem te wachten. Als we eenmaal doorzetten en de vervelingsdrempel overgaan, dan beginnen we open te staan voor de vreugdes en avonturen in het wachten op God.

Om met succes op God te kunnen wachten, moeten we meer vervulling putten uit het zijn in zijn aanwezigheid dan uit het werken voor Hem. Als het samenzijn met Hem ons helemaal verzadigt, dan kunnen we wachten zo lang nodig is - net zo lang als Hij bij ons blijft. Daarom kon Jezus wachten totdat Hij dertig jaar was. voordat Hij met zijn bediening begon. Hij was helemaal verzadigd door zijn relatie met zijn Vader. Ik denk dat Jezus gemakkelijk met zijn bediening had kunnen wachten totdat Hij 90 geworden zou zijn, omdat de aanwezigheid en genegenheid van zijn Vader Hem compleet maakte.

Sommige van de grootste beloften uit de Schrift worden gegeven aan hen die op God wachten. “Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht” (Jesaja 64:4). “Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten” (Jesaja 30:18).

Over het tweede vers heb ik sommigen horen onderwijzen: “Je wacht op God, maar God wacht eigenlijk op jou”. Dat kan in sommige situaties waar zijn, maar het is niet de waarheid van Jesaja 30:18. Als er staat: “Daarom verlangt* de Here ernaar …” (* noot van de vertaler: in de door de schrijver gebruikte vertaling en in de grondtekst staat hier ‘wachten’), dan betekent dat niet dat God op jou wacht totdat je iets gaat doen. Dan betekent het dat God om strategische redenen het wonderbaarlijke bezoek aan je uitstelt omdat Hij grotere dingen voor jou in petto heeft dan waar je om gevraagd hebt. Maar om jou die volheid te kunnen geven, die Hij voor jouw leven bedoeld heeft, zal Hij de tijd van wachten gebruiken om je voor te bereiden een vat te kunnen zijn, en ook werken aan de omstandigheden in je leven en om je heen, zodat je in staat zult zijn een stap vooruit te doen op het juiste gebied als zijn verlossing tot je komt. Hij wacht zodat Hij je kan kronen met een nog grotere zegen.

Velen vandaag houden vast aan het gezegde: “Het is waanzin door te blijven gaan dingen te doen die je altijd gedaan hebt en dan verschillende resultaten te verwachten”. Die stelling zou waar kunnen zijn in verschillende arena’s, maar het is niet waar wat het wachten op God betreft. Op God wachten is zo krachtig, dat de vijand alle argumenten zal gebruiken om je af te houden door te gaan met wachten. Hij zal je zeggen dat op God wachten niets verandert. Maar zij die de wegen van God kennen zijn zich bewust van het getuigenis van Jozef: Al moet je vele jaren op God wachten, er zal een dag komen dat God alles in een ogenblik zal veranderen! Hij lijkt er een eeuwigheid over te doen om op dat punt te komen, maar als God in beweging komt, dan kan Hij alles in een dag veranderen.

Een van de grootste aansporingen om op God te wachten, vinden we in Psalm 104:4: “Hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend vuur tot zijn dienaren”. Het oorspronkelijke woord voor “dienaren” (‘sharat’ in het Hebreeuws), spreekt van iemand die bedient, dient, verzorgt. De aanwijzing van intimiteit die de psalmist geeft verwijst naar de dienaren die in de dichtste nabijheid van de koning dienen. En dat doet God met zijn dienaren die op Hem wachten: Hij maakt ze tot vlammen van vuur! Hij doet ze ontbranden met de passies van zijn hart en doet hen branden van ijver voor zijn aangezicht en voor zijn koninkrijk. Gods brandende ijver geeft ons de kracht om op Hem te wachten. Sommige van Gods krachtigste engelen, die van ijver voor Hem branden, worden beschreven in het boek Openbaringen als dienaren die op hun post staan - waar zij al sinds eeuwen staan en wachten - tot de tijd dat God hen ervan ontheft

(Openbaring 8:2; 19:17). Zij branden van ijver zodat zij kunnen wachten. God zet je in brand met zijn vurige passies in dit uur zodat je op Hem kunt wachten in heilige passie en vurige vervoering. Neem het advies van koning David ter harte, die na jaren deze waarheid beproefd te hebben in zijn eigen leven, een erfenis van wijsheid achtergelaten heeft voor alle mannen en vrouwen om op te volgen. Ontvang het van een man die wist wat het betekende: “Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd, ja wacht op de Here” (Psalm 27:14).

Gebruikt met toestemming. Een uittreksel van Secrets of the Secret Place door Bob Sorge, Oasis House - www.oasishouse.net.

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter